• Ponedjeljak

  PONEDJELJAK, 01.02.2021.

  07.20 Bunny Maloney, crtani film
  07.40 Gladijatori, crtani film
  08.00 Top shop
  08.15 Šampion, turska serija, 91 epizoda, r.
  09.10 Zakletva, turska serija, 427 epizoda, r.
  10.00 Top shop
  10.15 Bakina kuhinja, kulinarski show
  10.50 Top shop
  11.05 Nevjerojatna Indija, zabavno-dokumentarni program, r.
  11.30 Kuhajte sa Simran, kulinarski show, r.
  12.05 Herbarium, kulinarski show
  12.20 Praktična žena, zabavni program
  13.15 Ljubav je na selu, zabavni program
  14.30 Zakletva, turska serija, 427 epizoda, r.
  15.20 Šampion, turska serija, 91 epizoda, r.
  16.00 Urota, turska serija, 61 epizoda
  17.00 Amanet, turska serija, 45 epizoda
  18.00 Stol za 4, kulinarski show
  18.50 OBN Info
  19.10 Paramparčad, turska serija
  20.00 Zakletva, turska serija, 428 epizoda
  20.50 Šampion, turska serija, 92 epizoda
  21.35 Amanet, turska serija, 45 epizoda, r.
  22.15 Urota, turska serija, 61 epizoda, r.
  23.10 Ljubav je na selu, zabavni program
  00.15 Astrovizija
  02.15 OBN Info, r.
  02.35 Stol za 4, kulinarski show, r.
  03.10 Brutalna kemija, dokumentarni program, r.

 • Utorak

  UTORAK, 02.02.2021.

  07.20 Bunny Maloney, crtani film
  07.40 Gladijatori, crtani film
  08.00 Top shop
  08.15 Šampion, turska serija, 92 epizoda, r.
  09.10 Zakletva, turska serija, 428 epizoda, r.
  10.00 Top shop
  10.15 Bakina kuhinja, kulinarski show
  10.50 Top shop
  11.05 Stol za 4, kulinarski show, r.
  12.05 Herbarium, kulinarski show
  12.20 Praktična žena, zabavni program
  13.15 Ljubav je na selu, zabavni program
  14.30 Zakletva, turska serija, 428 epizoda, r.
  15.20 Šampion, turska serija, 92 epizoda, r.
  16.00 Urota, turska serija, 62 epizoda
  17.00 Amanet, turska serija, 46 epizoda
  18.00 Stol za 4, kulinarski show
  18.50 OBN Info
  19.10 Ranjene ptice, turska serija
  20.00 Zakletva, turska serija, 429 epizoda
  20.50 Šampion, turska serija, 93 epizoda
  21.35 Amanet, turska serija, 46 epizoda, r.
  22.15 Urota, turska serija, 62 epizoda, r.
  23.10 Ljubav je na selu, zabavni program
  00.15 Astrovizija
  02.15 OBN Info, r.
  02.35 Stol za 4, kulinarski show, r.
  03.10 Brutalna kemija, dokumentarni program, r.

 • Srijeda

  SRIJEDA, 27.01.2021.

  07.25 Bunny Maloney, crtani film
  07.40 Gladijatori, crtani film
  08.00 Top shop
  08.15 Šampion, turska serija, 86 epizoda, r.
  09.05 Zakletva, turska serija, 422 epizoda, r.
  09.55 Top shop
  10.10 Bakina kuhinja, kulinarski show
  11.00 Top shop
  11.15 Stol za 4, kulinarski show, r.
  12.00 Herbarium, kulinarski show
  12.20 Praktična žena, zabavni program
  13.15 Ljubav je na selu, zabavni program
  14.20 Zakletva, turska serija, 422 epizoda, r.
  15.10 Šampion, turska serija, 86 epizoda, r.
  16.05 Urota, turska serija, 58 epizoda
  17.00 Amanet, turska serija, 42 epizoda
  17.55 Stol za 4, kulinarski show
  18.50 OBN Info
  19.10 Paramparčad, turska serija
  20.00 Zakletva, turska serija, 423 epizoda
  20.50 Šampion, turska serija, 87 epizoda
  21.45 Amanet, turska serija, 42 epizoda, r.
  22.30 Urota, turska serija, 58 epizoda, r.
  23.20 Ljubav je na selu, zabavni program
  00.25 Astrovizija
  02.25 OBN Info, r.
  02.45 Stol za 4, kulinarski show, r.
  03.20 Brutalna kemija, dokumentarni program, r.

 • Četvrtak

  ČETVRTAK, 28.01.2021.

  07.20 Bunny Maloney, crtani film
  07.40 Gladijatori, crtani film
  08.00 Top shop
  08.15 Šampion, turska serija, 87 epizoda, r.
  09.10 Zakletva, turska serija, 423 epizoda, r.
  10.00 Top shop
  10.15 Bakina kuhinja, kulinarski show
  10.50 Top shop
  11.05 Stol za 4, kulinarski show, r.
  12.05 Herbarium, kulinarski show
  12.20 Praktična žena, zabavni program
  13.15 Ljubav je na selu, zabavni program
  14.30 Zakletva, turska serija, 423 epizoda, r.
  15.10 Šampion, turska serija, 87 epizoda, r.
  16.05 Urota, turska serija, 59 epizoda
  17.00 Amanet, turska serija, 43 epizoda
  18.00 Stol za 4, kulinarski show
  18.50 OBN Info
  19.10 Paramparčad, turska serija
  20.00 Zakletva, turska serija, 424 epizoda
  20.45 Šampion, turska serija, 88 epizoda
  21.30 Amanet, turska serija, 43 epizoda, r.
  22.15 Urota, turska serija, 59 epizoda, r.
  23.05 Ljubav je na selu, zabavni program
  00.05 Astrovizija
  02.05 OBN Info, r.
  02.05 Stol za 4, kulinarski show, r.
  03.00 Brutalna kemija, dokumentarni program, r.

 • Petak

  PETAK, 29.01.2021.

  07.20 Bunny Maloney, crtani film
  07.40 Gladijatori, crtani film
  08.00 Top shop
  08.15 Šampion, turska serija, 88 epizoda, r.
  09.10 Zakletva, turska serija, 424 epizoda, r.
  10.00 Top shop
  10.15 Bakina kuhinja, kulinarski show
  10.50 Top shop
  11.05 Stol za 4, kulinarski show, r.
  12.05 Herbarium, kulinarski show
  12.20 Praktična žena, zabavni program
  13.15 Ljubav je na selu, zabavni program
  14.30 Zakletva, turska serija, 424 epizoda, r.
  15.20 Šampion, turska serija, 88 epizoda, r.
  16.00 Urota, turska serija, 60 epizoda
  17.00 Amanet, turska serija, 44 epizoda
  18.00 Nevjerojatna Indija, zabavni program
  18.50 OBN Info
  19.10 Paramparčad, turska serija
  20.00 Zakletva, turska serija, 425 epizoda
  20.50 Šampion, turska serija, 89 epizoda
  21.35 Amanet, turska serija, 44 epizoda, r.
  22.15 Urota, turska serija, 55 epizoda, r.
  23.10 Ljubav je na selu, zabavni program
  00.15 Astrovizija
  02.15 OBN Info, r.
  02.35 Nevjerojatna Indija, zabavni program, r.
  03.10 Brutalna kemija, dokumentarni program, r.

 • Subota

  SUBOTA, 30.01.2021.

  06.10 Bunny Maloney, crtani film
  06.25 Gladijatori, crtani film
  06.45 Top shop
  07.00 Šampion, turska serija, 89 epizoda, r.
  07.55 Zakletva, turska serija, 425 epizoda, r.
  08.50 Zvonar crkve Notre-Damme, dugometražni animirani film
  10.25 Top shop
  10.40 Dejana Talk Show, talk show, r.
  11.50 Kuhajte sa Simran, kulinarski show
  12.20 Herbarium, kulinarski show
  13.00 Vrtlarica, zabavni program
  13.25 Bakina kuhinja, kulinarski program
  14.20 Vrtlarica, zabavni program
  13.30 Zakletva, turska serija, 425 epizoda, r.
  14.20 Šampion, turska serija, 89 epizoda, r.
  15.15 Snahe u kuhinji, kulinarski show
  17.50 Dejana Talk Show, talk show
  18.50 OBN Info
  19.10 Paramparčad, turska serija
  20.00 Zakletva, turska serija, 426 epizoda
  20.50 Šampion, turska serija, 90 epizoda
  21.40 Snahe u kuhinji, kulinarski show, r.
  00.00 Astrovizija
  02.00 Dejana Talk Show, talk show, r.
  02.50 OBN Info, r.
  03.10 Intervju sa Sašom Vugdalićem, sportski program, r.
  04.00 Brutalna fizika, dokumentarni program, r.

 • Nedjelja

  NEDJELJA, 31.01.2021.

  06.10 Bunny Maloney, crtani film
  06.25 Gladijatori, crtani film
  06.45 Top shop
  07.00 Šampion, turska serija, 90 epizoda, r.
  07.55 Zakletva, turska serija, 426 epizoda, r.
  08.50 Palčić i Palčica, dugometražni animirani film
  10.25 Top shop
  10.40 Dejana Talk Show, talk show, r.
  11.50 Nevjerojatna Indija, zabavno-dokumentarni program
  12.20 Herbarium, kulinarski show
  13.00 Vrtlarica, zabavni program
  13.25 Bakina kuhinja, kulinarski program
  14.20 Vrtlarica, zabavni program
  13.30 Zakletva, turska serija, 426 epizoda, r.
  14.20 Šampion, turska serija, 90 epizoda, r.
  15.15 Snahe u kuhinji, kulinarski show
  17.50 Dejana Talk Show, talk show
  18.50 OBN Info
  19.10 Paramparčad, turska serija
  20.00 Zakletva, turska serija, 427 epizoda
  20.50 Šampion, turska serija, 91 epizoda
  21.40 Snahe u kuhinji, kulinarski show, r.
  00.00 Astrovizija
  02.00 Dejana Talk Show, talk show, r.
  02.50 OBN Info, r.
  03.10 Intervju sa Sašom Vugdalićem, sportski program, r.
  04.00 Brutalna fizika, dokumentarni program, r.